Blogroll Me! How This Old Brit Sees It ...: Warmest Wishes Are Wending Your Way

24 December 2008

Warmest Wishes Are Wending Your Way

*

Sincere seasonal greetings and warmest best wishes to you and your loved ones.

Peace on earth, and goodwill to all.

... and goodwill to all mankind
.


*(Cross posted across at 'appletree'.)

Labels: , , , ,

11 Comments:

Anonymous Anonymous said...

WONDERFUL!

All the very best to everyone.

4:29 pm  
Anonymous Anonymous said...

Double wonderful. Talk about memories are made of this.

Have a very happy Christmas everybody!!!!!!!!!!

9:04 pm  
Blogger Wisewebwoman said...

And to you, dear Richard and all your loved ones.
make it be peaceful and content.
XO
WWW

9:38 pm  
Blogger Twilight said...

Peace and joy to you and yours, Richard, at Christmas, New Year and always.

:-)

9:51 pm  
Anonymous Anonymous said...

All of the above, old 'un, to you and yours. A Very Merry Christmas.

3:45 am  
Anonymous Anonymous said...

Merry Christmas, everyone.

12:41 pm  
Blogger Nevin said...

Happy Holidays to all...
Peace!

3:37 pm  
Anonymous Anonymous said...

All the very best to one and all.

PEACE.

4:51 pm  
Anonymous Anonymous said...

Best wishes to all for Xmas and the coming new year.

6:24 pm  
Blogger J.UL1R4 said...

Happy Christmas to you and family Richard!

J

10:50 am  
Anonymous Anonymous said...

På vikingtog til fremmed land
dro menn av nordisk ætt.
På kongeskip sto mann ved mann
av Hirden kamp beredt.
Til Grønland og Island og Hjaltland,
gikk ferden på langskip mot vest,
i Frankrike, Irland og England,
var nordmannen ubuden gjest.

Ja, fienden de måtte vike,
selv paven han tapte sin makt,
ha! ha-ha-ha-ha-ha!
For til vern om det stornorske riket
stod trofaste Hirdmenn på vakt.

Nå reiser vi en Hird påny
av Vidkun Quislings menn.
Og her i gamle Oslo by
Står Vikingkorpset frem.
Se baunene lyser fra fjellet
Barer bud om den nye tid.
Og baunenes lys skal fortelle
om hirdmenn som fylkes til strid.

Da fienden atter skal vike
og pampene tape sin makt,
ha! ha-ha-ha-ha-ha!
For til vern om det stornorske riket
står trofaste hirdmenn på vakt.

4:10 am  

Post a Comment

<< Home